Thứ Ba, ngày 30 tháng 4 năm 2013

Download

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
- Để sử dụng auto bạn cần cài đặt microsoft .NET Framework 2.0 trở lên. Nếu bạn sử dụng Windows XP cần cài đặt bộ .NET Fx 2.0 có link bên dưới. Nếu bạn sử dụng Windows 7 , 8 thì .NET Fx đã được cài sẵn, không cần phải cài bộ .NET Fx 2.0 bên dưới. (Xem hướng dẫn chi tiết)